Засади спiвпрацi

Загальні положення та використовувані терміни
1.1. Цей документ визначає умови надання послуг, є обов’язковим для виконання Сторонами.

1.2. Для цілей цього Регламенту нижчевказані поняття вживаються в такому значенні:

Замовник-фізична особа або юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює акцепт оферти.

Адміністрація-особи, які виступають від імені виконавця і наділені відповідними повноваженнями.

Послуги-перелік послуг, що надаються Замовнику відповідно до оферти.

Сервіси-складові елементи технічного та програмного забезпечення.

Панель управління-веб-інтерфейс, що надається замовнику для віддаленого управління сервісами і послугами.

Профайл – це картка клієнта, в якій інформація, надана замовником при реєстрації і змінна при виникненні необхідності.

Технічна підтримка-комплекс заходів щодо забезпечення нормального функціонування надаваних послуг.

Служба технічної підтримки-персонал виконавця, що здійснює технічну підтримку.

Сайти виконавця ― https://monitoringkit.com /, https://monitoringkit.eu

Технологічний майданчик-приміщення виконавця, в яких і на базі яких надаються послуги замовнику.

 

Реєстрація Замовника в обліковій системі виконавця та неприпустимість фальсифікації реєстраційних даних
2.1. Для отримання послуг Виконавця, замовнику необхідно зареєструватися в обліковій системі виконавця, шляхом подачі заявки на сайті Виконавця.

2.2. При формуванні замовлення на послугу Замовник самостійно вибирає тариф і термін дії послуги. Замовлення послуги хостингу є згодою замовника оплатити послугу за цінами, що діють на день початку виконання замовлення.

2.3. Оплата послуг здійснюється за безготівковим розрахунком, згідно з реквізитами, вказаними на сайті Виконавця, або через систему платежів інтернет магазину https://monitoringkit.eu.

2.4. При реєстрації замовник зобов’язаний внести точну і повну інформацію:

для фізичної особи-ПІБ, адреса проживання, засоби зв’язку (e-mail, контактний номер телефону);

для фізичної особи-підприємця-ПІБ, фактична та юридична адреса, засоби зв’язку;

для юридичної особи-найменування юридичної особи, фактична та юридична адреса, засоби зв’язку, ПІБ уповноваженого представника, код ЄДРПОУ, реквізити платника ПДВ, ІПН.

Всі відомості, надані замовником при реєстрації повинні бути актуальними. Замовник несе відповідальність за правильність, достовірність і повноту переданих їм документів, відомостей та іншої інформації.

2.5. Виконавець має право в будь-який час без повідомлення замовника здійснювати перевірку наданих Замовником даних. Якщо при перевірці таких даних, з’ясовується, що документи, відомості або інша інформація недостовірні, Виконавець має право призупинити надання послуг, до надання достовірних даних, підтверджуючих документів і супутньої інформації.

2.6. При виникненні сумнівів у достовірності наданих даних, Виконавець залишає за собою право в будь – який час запитувати у замовника уточнення, додаткові відомості, підтверджуючі документи. Такий запит надсилається замовнику на контактний e-mail, вказаний у профайлі.

2.6.1. У разі, якщо відповідь на запит не виконано протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення, або при виявленні недостовірності інформації, що міститься в профайлі, Виконавець має право призупинити надання послуг, що надаються, до отримання достовірних даних і документів. Зняття накладених обмежень, відбувається протягом 3-х робочих днів з моменту надання запитуваних даних.

2.7. Виконавець не несе відповідальності, за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок його дій на підставі неточних, неповних, недостовірних відомостей і документів, наданих Замовником.

2.8. Послуга буде надана виконавцем і буде вважатися наданою незалежно від працездатності зазначених замовником доменів.

2.9. Послуги надаються після їх повної оплати. Якщо достатня сума не надійшла на рахунок Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту оформлення замовлення – таке замовлення анулюється.

2.10. При реєстрації замовник отримує сервіс-код, що ідентифікує замовлені послуги.

2.11. Замовник може змінити встановлену Виконавцем авторизаційну інформацію, за допомогою Панелі управління.

2.12. Замовник самостійно забезпечує збереження і конфіденційність своїх облікових даних і несе відповідальність за всі дії, вироблені з їх використанням.

2.12.1. Замовник несе повну відповідальність за збитки або будь-який інший збиток, які можуть виникнути при несанкціонованому використанні облікових даних.

2.12.2. При втраті даних авторизації, а також номера телефону, зазначеного для отримання смс-пароля, виявленні несанкціонованого доступу до облікових даних або при виникненні такої загрози, замовник зобов’язаний повідомити про це Службу технічної підтримки по e-mail або по телефону для отримання рекомендацій щодо подальших дій.

2.12.3. Замовник несе відповідальність за діяльність третіх осіб, в разі, якщо надає таким доступ до Панелі управління і наявних у нього ресурсів і сервісів.

2.13. Виконавець має право негайно призупинити надання послуг та/або відключити Програмне або апаратне забезпечення та/або видалити ресурс та / або реєстрацію замовника, без попереднього повідомлення у випадках:

а) дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб видавати себе за співробітників виконавця, власника сайту, модератора форуму, іншої людини, представника організації або спільноти без достатніх на те прав;

б) наявності дій, спрямованих на введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;

в) використання будь-яких форм і способів незаконного представництва інших осіб в мережі;

г) надання неіснуючої або не належить замовнику інформації, а саме імен, адрес, логінів, паролів, адрес електронної пошти, телефонних номерів тощо, за винятком законного використання таких даних з дозволу їх власників;

д) фальсифікації своєї IP-адреси і засобів ідентифікації, а також адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, при передачі даних в глобальній мережі Інтернет.

2.14. Виконавець з метою забезпечення безпеки даних має право без попереднього повідомлення замовника змінювати авторизаційні дані і процедури авторизації замовника. Виконавець зобов’язується повідомити замовника і надати йому нові авторизаційні дані в найкоротші можливі терміни після таких змін.

 

Порядок звернення до служби технічної підтримки
3.1. Служба технічної підтримки здійснює управління та контроль роботою технічного обладнання та системних програмних засобів, забезпечує надання належного сервісу Замовнику в межах, обумовлених Договором, а також здійснює обробку запитів замовника.

3.2. При зверненні в Службу технічної підтримки, замовник зобов’язаний повідомити сервіс-код замовлення, доменне ім’я, для якого надається послуга, дані профайлу.

3.3. Всі Заявки обробляються в порядку надходження. Максимальний термін обробки – 24 години.

3.4. Позачергово обробляються екстрені Заявки, наприклад-прохання про нагадування логіна і пароля в разі їх компрометації, відновлення працездатності основних сервісів і т.п. Екстреність заявки визначається в індивідуальному порядку.

3.5. Замовник може звертатися в Службу технічної підтримки по телефону, електронній пошті, особисто.

3.6. При зверненні по електронній пошті, замовник повинен направляти звернення відповідно до тематики повідомлення:

– Загальна інформація info@monitoringkit.com

– Технічна підтримка support@monitoringkit.com

– Бухгалтерія billing@monitoringkit.com

3.7. Надання оригіналів та копій документів може здійснюватися факсом, поштою на адресу Виконавця або особисто в офісі виконавця.

3.8. Звернення по інших каналах (зокрема ICQ, IM, Skype і т. д.) не обробляються.

3.9. Служба технічної підтримки не зобов’язана здійснювати Консультування з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм, а також з інших аналогічних питань.

3.10. Відповіді на стандартні, часто задаються, можуть видаватися у вигляді посилань на відповідну сторінку сайту виконавця.

3.11. У виконанні або обробці заявки може бути відмовлено в наступних випадках:

а) не надання клієнтом інформації для ідентифікації його замовлення;

б) вимоги надати послугу, що не відповідає умовам договору;

в) у разі зупинення надання послуг з підстав, передбачених Договором та/або Регламентом.

 

Забезпечення інформаційної безпеки та цілісності даних. Функціонування програмного забезпечення
4.1. Виконавець бере на себе зобов’язання забезпечувати базову інформаційну безпеку серверів і ресурсів Замовника в межах, що визначаються звичайними умовами.

4.2. Виконавець забезпечує резервне копіювання статичної інформації, розміщеної на ресурсах замовника.

4.3. У випадках, якщо втрата інформації сталася з вини Виконавця, він вживає всіх необхідних заходів для максимально швидкого відновлення інформації.

4.4. У разі, якщо втрата даних сталася з вини замовника, відновлення даних з останнього архіву проводиться за запитом на електронну адресу support@monitoringkit.com.

4.5. Виконавець забезпечує зберігання електронної пошти замовника на сервері.

4.6. Виконавець не гарантує нормальне отримання, обробку, зберігання і відправку поштових повідомлень при використанні Пошти для передачі файлів.

4.7. Виконавець не гарантує отримання Замовником повідомлень, направлених службою технічної підтримки у випадках, коли приймаючий поштовий сервер не здійснює прийом направлених на нього Виконавцем повідомлень.

4.8. Виконавець має право змінювати на свій розсуд уявлення і дизайн автоматично генеруються сторінок з повідомленнями про помилки, включаючи, але не обмежуючись логотипами, товарними знаками або іншими зображеннями, що є засобом індивідуалізації виконавця, рекламними вставками і т.д. Виконавець надає користувачеві можливість змінити уявлення і дизайн частини таких сторінок (помилки 40x, 50x і т. д).

4.9. Виконавець забезпечує працездатність надаваних сервісів і їх сумісність з іншим програмним забезпеченням в межах, що визначаються документацією на відповідні сервіси.

4.9.1. Виконавець не гарантує працездатність і сумісність програмного забезпечення, розробленого замовником або третіми особами.
Використання ресурсів систем.
5.1. Межі дискового простору визначаються відповідно до тарифного пакету.

5.2. Не допускається пікове використання процесами користувача більш ніж 2,5% ресурсів сервера.

 

Неприпустимість зберігання, розміщення та розповсюдження незаконної інформації
6.1. Виконавець не контролює зміст інформації, яка зберігається, публікується або рапространяется, передається Замовником за допомогою наданих послуг і не несе відповідальності за її точність, якість і зміст.

6.2. Виконавець не здійснює будь-якої попередньої цензури.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних вузлів, створюваних і підтримуваних Замовником і його Користувачами. При цьому Виконавець залишає за собою право при необхідності контролювати їх зміст.

6.4. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання послуг та/або відключити Програмне або апаратне забезпечення та/або видалити ресурс та / або реєстрацію замовника, без попереднього повідомлення у випадках:

а) розміщення і пропаганди ресурсів містять пропаганду насильства, фашизму, екстремізму, тероризму, націоналізму, шовінізму, расової ненависті і/або проголошують одну особливу расу, національність або стать як перевершують над іншими і / або оголошують інші раси, національності, стать нижчими, а також ресурси, що містять заклики до повалення законної влади в якій-небудь державі;

б) розміщення замовником посилань на ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству України та / або повністю або частково, захищені авторськими, суміжними з ними або іншими правами без дозволу на те Правовласника;

в) розміщення замовником ресурсів, які заохочують, підтримують або пропагують діяльність, що порушує державні закони та / або порушують Українські або міжнародні домовленості;

г) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, завантажувати, розміщувати, поширювати будь-яким способом, а також використовувати в будь-якому вигляді матеріали, отримані за допомогою послуг, що підпадають під категорію матеріалів, що охороняються законом Про авторське право, матеріалів, повністю або частково, захищених авторськими або суміжними або іншими правами без дозволу на те Правовласника;

д) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, завантажувати, розміщувати, поширювати будь-яким способом, а також використовувати в будь-якому вигляді контент, який є шкідливим, наклепницьким, загрозливим, ображає моральність, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, зачіпає будь-якої патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;

е) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати, використовувати, збирати і зберігати Персональні дані, що ідентифікують третіх осіб, коли ці особи прямо не уповноважили замовника на вчинення таких дій. До ідентифікуючих персональних даних відносяться імена, адреси, телефони і т. п.;

ж) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, або зачіпають ділову репутацію юридичних осіб або яким-небудь чином зачіпають честь і гідність фізичних осіб;

з) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати програмне забезпечення, що містить в собі коди, за своєю дією відповідні дії комп’ютерних вірусів, хакерських програм, троянських і шпигунських програм, а також програм класу spyware або інших компонентів, які можуть бути прирівняні до них;

і) наявності дій з боку замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати або пропагувати порнографію, дитячу еротику, рекламу інтимних послуг і т. п.;

к) розміщення або передачі матеріалів, що підбурюють до насильства над будь-якою особою або групою осіб, або до нелюдського ставлення з тваринами, та / або закликають до вчинення протиправних дій;

л) розміщення або передачі матеріалів, що роз’яснюють порядок створення і застосування вибухових речовин або іншої зброї;

м) установки програмного забезпечення, яке призначене для роботи з файлообмінними мережами.

6.5. Замовник несе повну відповідальність за всю інформацію, дані та інші матеріали, розміщені або завантажені для загального доступу, або передані в приватному порядку і доступні іншим способом за допомогою Послуг Виконавця.

 

Заборона на несанкціонований доступ і мережеві атаки.
7.1. Виконавець має право, без попереднього повідомлення замовника, тимчасово припинити надання послуг, у тому числі відключити і / або видалити сайт і обліковий запис замовника у випадках:

а) якщо на обґрунтовану думку виконавця використання замовником послуг може завдати шкоди Виконавцю та/або викликати збій технічних і програмних засобів виконавця та / або третіх осіб;

б) порушення зовнішнього вигляду або операційних можливостей будь-яких елементів, які Виконавець в визначених договором умовах впроваджує на веб-сторінку (сайт) Замовника, включаючи панелі управління, фонові зображення, логограми і рекламні банери, уявлення і дизайн автоматично генеруються сторінок з повідомленнями про помилки і т. д.. При цьому якщо стандартний банер, автоматично вставляється на сторінку замовника Виконавцем, не відображається або відображається не повністю через будь-яких особливостей коду сторінки, замовник зобов’язаний змінити код сторінки, щоб забезпечити нормальне відображення цього банера, або вручну вставити на сторінку код банера, пропонований Виконавцем для статичної установки в якості альтернативи стандартному;

в) будь-яких дій замовника по публікації, поширенню, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі віруси або інші шкідливі компоненти;

г) будь-яких дій замовника по публікації, поширенню, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу;

д) будь-яких дій замовника по публікації, поширенню, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищевказану інформацію;

е) будь-яких дій замовника, спрямованих на порушення роботи не належать замовнику елементів мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення);

ж) застосування замовником налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв’язку в глобальній мережі Інтернет. До таких відносяться “прокрутка” екрану зі швидкістю, що не відповідає звичайним можливостям користувачів по введенню інформації, відкриття додаткових вікон браузера і т. д.;

з) дій замовника, спрямованих на отримання і подальше використання несанкціонованого доступу до ресурсів мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або інформаційних ресурсів). Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від передбачуваного власником ресурсу. А також у випадках не узгодженого з власниками або адміністраторами інформаційного ресурсу знищення або модифікації замовником програмного забезпечення або даних, що йому не належать;

і) дій замовника з передачі комп’ютерів або обладнання третіх осіб безглуздої або марної інформації, що створює зайве навантаження на них і проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів;

к) неузгоджених з власниками ресурсів дій замовника щодо сканування вузлів мереж з метою виявлення уразливості безпеки, списків відкритих портів, внутрішньої структури мереж тощо.;
Заборона на несанкціоновану передачу даних (спам)

8.1. Виконавець має право без попереднього повідомлення замовника, тимчасово припинити надання послуг, у тому числі відключити і / або видалити сайт і обліковий запис замовника у випадках:

а) поширення замовником рекламної інформації та інших матеріалів в рекламних цілях без попередньо отриманої згоди одержувача (спам), в тому числі електронних повідомлень, що містять посилання на сайт і закликають до його відвідування. Спамом також вважаються: неузгоджена відправка повідомлень великій кількості одержувачів; відправка великої кількість повідомлень одному одержувачу; відправка листів великого обсягу або містять великі вкладені файли;

б) внесення адреси електронної пошти до списків періодичних розсилок повідомлень без попередньої згоди власника адреси. Якщо підписка на отримання повідомлень є обов’язковою умовою реєстрації на сайті, то користувач повинен бути явно повідомлений про це до надання своїх даних, навіть якщо в відправляються системою повідомленнях описаний метод видалення адреси зі списку розсилки. Будь-яка введена Користувачем адреса електронної пошти повинна підтверджуватися за допомогою повідомлення, відправленого на нього із запитом на підтвердження, яке є необхідною умовою внесення в список розсилки. Запит на підтвердження підписки не повинен містити жодної рекламної інформації;

в) регулярної розсилки повідомлень, що не містять опису способу видалення адреси зі списку розсилки;

г) відправлення повідомлень на адреси, з яких раніше приходили запити на те, щоб цього не відбувалося;

д) рекламування товарів і послуг, які обмежені або заборонені чинним законодавством України;

е) поширення замовником чужих адрес електронної пошти, комерційних пропозицій сумнівного характеру (наприклад, схем «пірамід», систем інтернет-заробітку, «листів щастя» тощо), а також закликами до участі в таких заходах, у тому числі за допомогою небажаних повідомлень за допомогою Послуг Виконавця або із зазначенням посилань, адрес або інших згадок ресурсів замовника, створених на основі послуг Виконавця, навіть якщо їх відправка проводилася без безпосереднього використання Послуг Виконавця;

ж) якщо є підстави вважати, що замовник сприяє проведенню небажаних розсилок (поширення списків адрес електронної пошти і програм, спеціально призначені для їх організації), за допомогою забезпечення зв’язності поширюють їх серверів і підмереж; хостингу сайтів, підтримки поштових адрес і серверів DNS для доменів, які використовуються для цього технічно або містять пропозицію по їх організації. Таким сприянням також вважається підтримка сайтів, рекламованих за допомогою небажаних розсилок, ініційованих їх власниками або адміністраторами.
Права і відповідальність сторін
9.1. Виконавець, зберігаючи за собою всі права за Договором, має право, без попереднього повідомлення замовника, тимчасово припинити надання послуг, у тому числі відключити і / або видалити сайт і обліковий запис замовника у випадках:

а) перевищення замовником встановлених обмежень на використання ресурсів системи, що призводить або може призвести до помітного погіршення якості наданого обслуговування/сервісу для інших замовників, і ця проблема не усувається автоматично засобами операційної системи. При цьому якщо причину споживання ресурсів усунути не вдається, Виконавець може порекомендувати замовнику перейти на виділений сервер або інший тарифний пакет хостингу, якщо є пакет, відповідний за критеріями і технічними можливостями. У разі відмови Замовника Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку договір через технічну неможливість продовження надання послуг;

б) високого споживання замовником будь-яких системних ресурсів сервера, на якому надається послуга, за винятком гарантованих тарифним пакетом системних ресурсів, що призводить або може призвести до помітного погіршення якості наданого обслуговування/сервісу для інших замовників. При цьому ступінь споживання системних ресурсів визначається виключно Виконавцем;

в) здійснення інших дій, заборонених Договором, цим Регламентом та / або чинним законодавством України;

г) здійснення інших дій не передбачених Договором, цим Регламентом, але містять склад адміністративного або кримінального правопорушення, або порушують права і законні інтереси третіх осіб;

д) якщо виконавець отримує відповідний запит або вказівку з боку будь-якого державного, регулюючого чи іншого компетентного органу.

9.2. Час зупинення надання послуг з причин, зазначених у п.9. 1, не вважається перервою в наданні послуг і не може розглядатися як порушення виконавцем своїх зобов’язань, передбачених Договором.

9.3. Призупинення надання послуг та/або відключення програмних та / або апаратних засобів Замовника здійснюється до виконання Замовником вимог виконавця щодо усунення порушень і не скасовує виконання Замовником усіх своїх зобов’язань за договором.

9.4. Виконавець може призупиняти надання послуг на час, необхідний для проведення регламентних робіт на обладнанні, попередньо повідомивши про це Замовника, не менше ніж за добу до початку проведення робіт на обладнанні.

9.5. При наданні послуг виділеного сервера Виконавець має право проводити екстрені роботи, що вимагають термінового відключення обладнання Замовника, за умови, що ризик збереження включеного обладнання більше, ніж відключеного. У цьому випадку Виконавець зобов’язується повідомити технічний персонал замовника про відключення обладнання не менше ніж за 8 годин до проведення робіт за допомогою телефонного зв’язку та/або електронної пошти.

9.6. Виконавець не гарантує прийняття Пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

9.7. Виконавець не контролює зміст інформації, що зберігається, публікується або розповсюджується Замовником з використанням наданих послуг, і не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

9.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних вузлів, створюваних і підтримуваних замовником або користувачами, і не здійснює будь-якої попередньої цензури. У випадках явного порушення законодавства надання послуг може бути призупинено без попереднього попередження.

9.9. Всі Послуги надаються Виконавцем» як є ” і тільки за умови наявності технічної можливості надання цих послуг. Замовник використовує послуги Виконавця, а також будь-які матеріали, отримані з використанням послуг, що надаються, на свій власний страх і ризик.

9.10. Виконавець не несе відповідальності:

а) за будь-який збиток, який може бути завдано комп’ютеру та/або будь-якому іншому обладнанню та / або даними в результаті завантаження отриманих матеріалів;

б) за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості використання Послуг або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин;

в) ні за які затримки, збої, невірну або несвоєчасну доставку, видалення або не збереження будь-якої інформації замовника;

г) за якість каналів зв’язку загального користування та мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг;

д) за претензіями замовника до якості з’єднання з глобальною мережею Інтернет, пов’язаних з якістю функціонування мереж інших провайдерів, політикою обміну трафіком між провайдерами, з функціонуванням обладнання та програмного забезпечення замовника та іншими обставинами, що знаходяться поза зоною компетенції, впливу і контролю виконавця;

е) за договорами між Замовником і третіми особами;

ж) за позовами третіх осіб, які підписали договори із Замовником на надання послуг, які частково або повністю надаються Замовником за допомогою Послуг Виконавця;

з) за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій замовника, вчинених з використанням послуг, що надаються Виконавцем.

9.11. Служби виконавця можуть містити посилання на інші ресурси. Виконавець не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за контент, розміщений на цих ресурсах, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

9.12. Враховуючи, що Інтернет поширений практично у всіх державах світу, що мають різне законодавство, Виконавець попереджає Замовника, що випадкові або навмисні дії в Інтернеті можуть привести до порушення національного законодавства інших країн. Виконавець не несе відповідальності за такі можливі порушення з боку замовника.

9.13. Виконавець не несе ніякої відповідальності за невідповідність послуг вимогам і очікуванням замовника.

9.14. Виконавець, дотримуючись відповідне прийняте Регламентом якість послуг не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг і не дає гарантію того, що вироблене третіми особами програмне забезпечення або будь-які інші матеріали, використовувані для надання послуг, абсолютно захищені від комп’ютерних вірусів та інших шкідливих компонентів. Виконавець зобов’язується здійснити всі розумні заходи для захисту інформації замовника.

9.15. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати (в т.ч. не імпортувати з метою продажу) і не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини служб виконавця, крім тих випадків, коли такий письмовий дозвіл дано Виконавцем.

9.16. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням глобальної мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також властивостей товарів і послуг, що розповсюджуються в Інтернеті замовником.

9.17. У разі якщо замовник надає третім особам доступ до наявних у нього ресурсів і сервісів, відповідальність за діяльність таких третіх осіб несе виключно замовник.

Відповідальність за порушення прав виконавця та третіх осіб на надане програмне забезпечення та/або псування або втрату наданих обладнання та технічних засобів цілком несе Замовник.

 

 

Авторське право
10.1. Наданий в процесі використання служб і сервісів виконавця контент захищений українським і міжнародним законодавством про авторське право, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами. Всі послуги Виконавця, а також всі необхідні програми, пов’язані з ними, включаючи документацію і вихідний текст, містять інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими українськими та міжнародними законами. Замовник визнає це і погоджується не модифікувати, не продавати, не поширювати цей контент і програми, цілком або по частинах.

10.2. Замовник має право на особисте невиключне і непередаване використання програмного забезпечення, що надається в службах, на одному комп’ютері, за умови, що замовник і будь-які треті особи за сприяння з замовником зобов’язуються:

а) не створювати програми, похідні від програмного забезпечення;

б) не копіювати або змінювати програмне забезпечення;

в) не проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;

г) не модифікувати служби, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

д) не здійснювати продаж, відступлення, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення служб, наданих за відповідними договорами.

10.3. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного Регламенту та законодавства України.
Порядок розгляду претензій і спорів
11.1. Претензійний порядок вирішення спорів обов’язковий.

11.2. Претензії замовника щодо послуг, що надаються приймаються і розглядаються Виконавцем тільки в письмовому вигляді і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. Претензії третіх осіб щодо змісту інформаційних вузлів, створюваних і підтримуваних замовником або його Користувачами, на дії Замовника, здійснювані з використанням наданих послуг і т.д., повинні бути оформлені в письмовому вигляді.

12.4. Претензії, оформлені в електронному вигляді, та/або направлені Виконавцю за допомогою електронної пошти та / або факсимільного зв’язку не приймаються і не розглядаються.

11.5. У претензії повинні бути вказані:

найменування заявника (повне найменування організації – для юридичних осіб, ПІБ – для фізичних осіб);

фактична адреса – для юридичних осіб; адреса реєстрації та (або) проживання – для фізичних осіб (Індекс, Країна, область, місто, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири/офісу), тобто адреса, за якою Виконавцю слід направляти відповідь на претензію;

дані документа, що посвідчує особу ― паспорт або документ, що його замінює) – для фізичних осіб; дані свідоцтва про державну реєстрацію організації – для юридичних осіб;

банківські реквізити (якщо такі є).

11.6. У претензії необхідно вказати підставу для пред’явлення претензії, суму претензії по кожній окремій вимозі, перелік документів, що додаються до претензії. Претензія повинна бути підписана особисто заявником (фізичною особою), або ж уповноваженим представником юридичної особи.

11.7. Претензії, написані анонімно, не приймаються і не розглядаються. Термін відповіді на претензію третьої особи встановлено відповідно до чинного законодавства України.

11.8. При не досягненні згоди між сторонами на переговорах, спір, що випливає з відповідного договору, підлягає розгляду в судах України, згідно чинного законодавства за місцем знаходження виконавця.

 

Прикінцеві положення.
12.1. Виконавець має право односторонньої зміни всіх описаних обмежень і правил для поліпшення роботи системи в цілому і підвищення якості послуг, що надаються. Чинна редакція Регламенту знаходиться на сайті Виконавця (https://monitoringkit.eu/).

12.2. Категорично забороняється використання послуг з метою надання Сервісів масового обслуговування (наприклад, публічний поштовий сервіс, служба редиректів і т.д.). Виконавець має право відмовити в наданні послуг, у разі виявлення подібного роду сервісів і послуг замовника.

12.3. Сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються цим Регламентом, підтримка будь-яким способом перерахованих вище дій, у тому числі відмова в їх припиненні або невжиття відповідних заходів, кваліфікується як порушення регламенту і накладає відповідні санкції.

12.4. Призупинення надання послуг та/або відключення програмних та / або апаратних засобів Замовника здійснюється до виконання вимог виконавця щодо усунення порушень і не скасовує виконання Замовником усіх своїх зобов’язань за відповідним договором.

12.5. Виконавець має право в будь-який час заборонити автоматичне звернення до своїх служб, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

12.6. Виконавець має право передавати Службову Інформацію, що посилається веб-сервером на комп’ютер замовника та / або його Користувача для збереження в браузері («cookie»), і згодом використовувати її. Виконавець також дозволяє деяким компаніям, партнерам або рекламним службам використовувати «cookie» на проектах виконавця. У такому випадку використання “cookie” цими компаніями не підпадає під дію цього Регламенту, а регулюється безпосередньо цією компанією.

12.7. Виконавець на свій розсуд може перестати підтримувати зв’язність з мережами, що порушують принципи взаємодії.

12.8. Виконавець має право посилати замовникам інформаційні повідомлення. Такі повідомлення не підпадають під категорію спам.

12.9. Визнання судом будь-якого положення цього Регламенту недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або нездійсненності інших положень Регламенту.

12.10. Бездіяльність з боку виконавця при порушенні замовником положень цього Регламенту не позбавляє виконавця права захищати свої інтереси пізніше, роблячи відповідні дії. Така бездіяльність також не означає відмову виконавця від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або подібних дій.